پویا  عادت داشت یه مدت این کلمه های دو تکه ای رو تکه ی دومش رو استفاده می کرد. مثلاً یکی می گفت: "سرم گیلی ویلی میره !"  می گفت، گیلی بره مشکلی نداره ولی ویلی خیلی خطرناکه!
برام تعریف کرد که :
حالا فکرکن یه روز بدون توجه به معانی واقعی کلمات دارم برای فامیل هایی که من در اون دوران به شدت باهاشون رودرواسی داشتم (80 درصد خانم) اینو تعریف می کنم که: آره دوستم اینو یاد گرفته و وقتی عموش بهش گفته اون چمدون ممه دون ها رو بردار. جواب داده به خصوص او ممه دون ها خیلی آوردنش سخته.
مهمون ها :...و برای اینکه پویا ضایع نشه:
 پویا:( چون اون موقع ۲ زاریش نیفتاده که چه سوتی داده)

 پویا:(۲  ساعت بعد از مهمونی و افتادن ۲ زاری! )