با مامان رفته بودم  مغازه لوازم آرایش بخره ، فروشنده یه پسر حدودا ۱۵،۱۶ ساله بود
 مامان داشت در مورد یه خط چشم از پسره سوال میکرد که ببینه این مارک خوبه یا نه
پسره گفت بله خانوم این خیلی مارک خوبیه هر کس داشته راضی بوده،
مامان رو جو گرفت میخواست بگه پس خط لب این مارک رو  هم بدین
گفت: پس لطفآ یه لب هم بدین!!
پسره:
مامان:
من: فراررررر