بنفشه تعریف میکرد:
رفتن خونه گیسو اینا،بابای گیسو بهشون رون مرغ باربیکیو داده
میخواسته از دست پخت بابای گیسو تعریف کنه، از اون طرف هم بگه که اصولاً رون مرغ دوست داره
همه رو قاطی میکنه میگه: من خیلی دوست دارم رون دایی جعفر (بابای گیسو) رو بخورم!!!