سارا با یه سری از دوستاش میره طلا فروشی، یه گوشواره (از این میخی ها) میپسنده اما پایه گوشواره خیلی بلند بوده،
میخواسته بگه : این پایش خیلی بلنده،شب ها که میخوابیم ممکنه فشار بیاره به پشت گوشمون درد بگیره
اما به جای "پایش" و "پشت گوش" میگه "چیز"!!!!

شما تصور کنید چه چیز افتضاحی از آب در میاد!!!