مروارید همیشه میگه خیلی تعارف بلد نیست، میگه اگه یکی خیلی تعارفی باشه من بلد نیستم ادامه بدم! چند تا کلمه مخصوص حفظم و به ترتیب به کار میبرم!
حالا تعریف میکرد:
یه دفعه مهمون داشتیم و موقع خدا حافظی طبق معمول مراسم تعارف بود:" خیلی ممنون،همه چیز عالی بود و ...."
مهمون مذکور جای ۲ تا جمله تعارفی رو جا به جا میگه،مروارید هم جا به جا جواب میده!!
مکالمه اینجوری میشه:
مهمون: ببخشید زحمت کشیدین
مروارید: خواهش میکنم زحمت دادین!!!!
مهمون:
مروارید:
p.s از این ضایع تر هم میشه؟؟؟؟؟