مامانم پارسال حدود ۸ ماه پیش من بود و تقریبا ماهی ۱ بار میرفت آرایشگاه
بعد از حدود ۵ ماه من یه دفعه شانسی یکی از رسید های آرایشگاه رو پیدا کردم!
من:مامان جان خب یا انعام نده ، یا اگه میخای بدی زیاد بده،چرا ۳ سنت دادی؟!!!  
مامان: من همیشه ۵ دلار،۳ دلار تیپ میدم!
کاشف به عمل اومد که توی اون دستگاهشون باید عدد ۵۰۰ رو میزده که بشه مثلان ۵ دلار! مامان من تا حالا عدد ۵ رو میزده و به خیال خودش ۵ دلار بوده!!!
مامان:
من:
آرایشگره (احتمالا):