تو ماشین نشستیم، پدرام داشت در مورد یکی از دوستاش که جدیدا توی فیس بوک کم پیدا شده حرف میزد
یهو گفت: سپهر هم که شده شتر دنباله دار!!
من:


پدرام:
منظورش ستاره سهیل بود! حالا نمیدونم کدوم کلمه اش  یه اپسیلون شبیه شتره!